Изключителна възможност, благодарение на новите технологии, която предоставя на пациента бърз достъп до избрания специалист за здравни и медицински консултации, без проблеми по отношение на местоположение и придвижване.

Достъп до специалисти на високо професионално ниво, бързина, ефективност, защита на личните данни, спестяване на разходи за транспорт и време – това са само някои от предимствата, заради които все повече хора предпочитат онлайн консултация с лекар.

Онлайн консултациите са нова услуга в здравеопазването. Те вече имат огромен обхват в областта на телемедицината и непрекъснато се усъвършенстват.

За да организираме Вашата он-лайн консултация е нужно да се свържете с нас по телефон или email и да ни предоставите медицинска документация.